Kategori: İş Güvenliği

  1. Home
  2. İş Sağlığı ve Güvenlik Kültürü Boyutu
  3. Kategori: İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenlik Kültürü Boyutu

Güvenlik Kültürünün Özellikleri 1-Bütün çalışanlar güvenlik kuralları ve düzenlemelerine her zaman uyar. 2-Çalışanlar sürekli bir biçimde tehlikeleri araştırır ve tehlikeli bir durum bulunduğunda onu düzeltmek için inisiyatif alır. 3-Bütün çalışanlar genellikle ilgili aktivitelere katılmaya isteklidir. Güvenlikle ilgili aktivitelere katılım teşvik edilir. 4-Güvenlikle ilgili konularda açık bir iletişim vardır. Bu gibi durumlarda, azarlama korkusu veya disiplin cezası korkusu yoktur. 5-Güvenlikle ilgili […]

Continue Reading

Meslek Hastalıkları Listesi

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre, meslek hastalıkları listesi beş grup altında toplanmıştır. A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları, B Grubu: Meslekî cilt hastalıkları, C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer meslekî solunum sistemi hastalıkları, D Grubu: Meslek bulaşıcı hastalıklar, E Grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları,

Continue Reading

Ergonominin İş Yaşantımızda ki Yeri

Ergonomi Demek, Günümüzde en çok üzerinde durulması gereken bir kavramdır. Yunanca “ergon = iş, çalışma”, “nomos = yasa” anlamına gelen sözcüklerin birleştirilmesiyle “Ergonomi” sözcüğü elde edilmiştir. Ergonomi; insanın fiziksel ve psikolojik özelliklerini inceleyerek insanın makine ve çevre ile olan uyumunu doğal ve teknik olarak araştırma ve geliştirme çalışmaları topluluğudur. Ergonomide yükle ilgili risk faktörleri nelerdir? Olumsuz ergonomik koşullar ve nitelikleri […]

Continue Reading

Yüksekte ve Kapalı Alanda Çalışmalar

Tanım : Kişinin bulunduğu referans seviyenin üzerinde, sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluşturabilecek durumda yapılan çalışma şekilleridir. Yüksekte Çalışma Platformu Çalışanın iş ve işlemleri üzerinde yürüttüğü güvenlik tedbirleri alınmış çalışma mahalli.    Platform sabit seyyar yada hareketli olabilir. Platformlarda Güvenlik  Tedbirleri Platformlar çalışmalar için yeterli genişlikte olacaktır. Üzerinde bulunabilecek azami yüklere dayanacak şekilde yapılacaktır. Platformlara çıkış ve inişler güvenli şekilde yapılacaktır. Platformun altı […]

Continue Reading

Seveceğin Bir İş Seçersen, Yaşamında Bir Gün Bile Çalışmış Olmazsın

Genellikle stres düzeyi yüksek işyerlerinde çalışanlar uzun süre aynı işyerinde kalamıyor. İstifa edip yeni bir iş aramak da maddi durumu elvermeyenler için imkansıza yakın. Bu yüzden sevmediği bir işte çalışan kişilerin yıpranması daha çoktur. Kişinin sevmediği işte çalışmasının altında başka nedenler de olabiliyor. 1. Yüksek öğrenimlerini sürdürmek  Yüksek öğrenimini tamamlamak için para kazanmaya ihtiyacı olan çalışan, çoğu zaman vasfına uygun […]

Continue Reading