Aylar: Ekim 2018

  1. Home
  2. İhbar Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?
  3. Aylar: Ekim 2018

İhbar Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Süreli fesihlerle ilgili iş kanunun 17. maddesi ihbar tazminatına esas süreleri belirlemiştir. Bildirim şartına uymayan işçi veya işveren, bildirim süresine göre ücret tutarında tazminat ödemesi gerektiği belirtilmiştir. İhbar süresi hesaplaması yaparken öncelikle işçinin son ay brüt kazancı bulunacak. Bu brüt kazanca sürekli sağlanan nakdi ödemeler ile bulunması halinde ayni ödemeler de dikkate alınabilmektedir. Bu sürekliliği olan ödemeler, yol, yemek, servis, […]

Continue Reading

Meslek Hastalıkları Listesi

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği’ne göre, meslek hastalıkları listesi beş grup altında toplanmıştır. A Grubu: Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları, B Grubu: Meslekî cilt hastalıkları, C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer meslekî solunum sistemi hastalıkları, D Grubu: Meslek bulaşıcı hastalıklar, E Grubu: Fizik etkenlerle olan meslek hastalıkları,

Continue Reading