Aylar: Ocak 2019

  1. Home
  2. Turnover Oranı Nedir ve Nasıl Hesaplanır? Neden Önemlidir?
  3. Aylar: Ocak 2019

Turnover Oranı Nedir ve Nasıl Hesaplanır? Neden Önemlidir?

İşe girişlerde turnover oranını ne kadar önemsiyoruz? Firma tercihlerimizde bu orana dikkat ediyor muyuz? Turnover oranı neden önemli? Bu konu,  bundan sonraki firma seçimlerinde bizler için hayat kurtarıcı bir bilgi niteliğindedir. Turnover, belirli bir zaman aralığında firmada işe başlayan ve işten ayrılan personellerin devir oranını ifade eder. Bir diğer deyişle, çalışanların aynı firmada çalışma süreleri, ne sıklıkla işten ayrılmaların yaşandığı […]

Continue Reading

Ücretini Alamayan İşçi Ne Yapabilir?

4857 sayılı İş Kanunumuzun 32. Maddesinde ücret, ücret ve ücretin ödenmesi başlığı altında şu şekilde tanımlanmıştır: “Genel anlamda ücret; Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır .” denmiştir. Çalışma hayatımızda çalışanlar aldıkları ücreti daha çok maaş olarak adlandırsalar da Yasamızda yer alan tanımla hak ettikleri çalışma karşılığında işverenlerinden ücret almaktadırlar. Çalışma […]

Continue Reading

Asgari Ücret 2019

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri(01.01.2019 – 31.12.2019) Brüt Ücret 2.558,40 TL Sigorta Primi İşçi Payı 358,18 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 25,58 TL Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 TL Gelir Vergisi 326,20 TL Damga Vergisi 19,42 TL Kesintiler Toplamı 729,38 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,88 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,90 TL İşverene Maliyeti 2019 Asgari Ücret […]

Continue Reading