Aylar: Şubat 2019

  1. Home
  2. Analık Raporu ile Hastalık veya İş Kazası Raporunun Çakışması
  3. Aylar: Şubat 2019

Analık Raporu ile Hastalık veya İş Kazası Raporunun Çakışması

Analık sigorta kolundan alınan raporun başladığı tarihten, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor verilerek çalıştığı dönemde, başvurduğu hekim tarafından, hastalık ya da iş kazası veya meslek hastalığı sigorta kolundan istirahat verilmesi halinde, sonradan verilen rapora ait sigorta kolundan iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerekir. Bu durumda olan kadın sigortalının analık sigortasından doğum öncesi kullanamadığı istirahat sürelerinin doğum sonrası istirahat […]

Continue Reading

Özlük Dosyası Nedir? İçeriği Nasıl Olmalı?

Şirketlerin önemsemediği, bilmediği konulardan birtaneside özlük yönetimi. Özlük yönetiminde fiziki olarak tutulması gereken özlük dosyası İş Kanunu’nun 75. md. göre işverenin işçi hakkında tutması gereken evraklara deniyor. İş Kanunu Md.75’e göre işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler.İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları […]

Continue Reading