İş Sağlığı ve Güvenlik Kültürü Boyutu

  1. Home
  2. İş Sağlığı ve Güvenlik Kültürü Boyutu
  3. İş Sağlığı ve Güvenlik Kültürü Boyutu

İş Sağlığı ve Güvenlik Kültürü Boyutu

Güvenlik Kültürünün Özellikleri

1-Bütün çalışanlar güvenlik kuralları ve düzenlemelerine her zaman uyar.

2-Çalışanlar sürekli bir biçimde tehlikeleri araştırır ve tehlikeli bir durum bulunduğunda onu düzeltmek için inisiyatif alır.

3-Bütün çalışanlar genellikle ilgili aktivitelere katılmaya isteklidir. Güvenlikle ilgili aktivitelere katılım teşvik edilir.

4-Güvenlikle ilgili konularda açık bir iletişim vardır. Bu gibi durumlarda, azarlama korkusu veya disiplin cezası korkusu yoktur.

5-Güvenlikle ilgili ortaya çıkan olaylar, sistem başarısızlığını tespit etmek ve sistemde gerekli düzeltmeleri yapmak için bir fırsat olarak görülür.

6-Eğitim programları, çalışanların işlerinde güvenliği sağlamaları için gerekli bilgi, beceri ve yeteneği sağlamaktadır.

7-Bütün çalışanlar, yapmış oldukları işlerdeki potansiyel tehlikeleri anlarlar ve onları gerekli şekilde değerlendirirler.

8-Çalışanlar gereksiz yere risk almazlar.

9-Yöneticiler çalışanların gereksiz yere risk almalarına (bilerek veya bilmeyerek) sebep olmazlar.

10-Güvenlik meselelerinde, düzenli olarak davranış temelli bir geri bildirim, bir yaşam biçimi olarak görülmektedir. Düzeltici bir geri bildirim sistemi vardır.

11-İş arkadaşlarının güvenliğe yönelik destek sağladığı, destekleyici bir çalışma çevresi vardır.

12-Bütün iş aktiviteleri ve yönetimi tehlikelerin yok edilmesi ve yaralanmaların önlenmesi üzerine odaklanmıştır.

Güvenlik Kültürünün Boyutları:

1-Örgütsel bağlılık

2-Yönetimin katılımı

3-Çalışanı yetkilendirme- Çalışanların katılımı

4-Ödüllendirme sistemleri

5-Raporlama sistemleri

Güvenlik Kültürü Bileşenleri:

1-Yönetimin bağlılığı ve görüşü

2-İletişim

3-Üretime karşı güvenlik

4-Öğrenen organizasyon

5-Güvenlik kaynakları

6-Katılım

7-Güvenlik hakkında paylaşılan algılar

8-Güven

9-Endüstriyel ilişkiler ve iş tatmini

10-Eğitim

İSG Kültürü Ne Kazandıracak?

1-İş kazaları azaltılır,

2-Yetişmiş eleman kaybı azalır,

3-İşletmelerin verimli olması,

4-Tazminatlar, iş gecikmesi, İş günü ve İş gücü kaybı gibi maddi; can kaybı, uzuv kaybı, aile hayatı ile ilgili problemler azalır,

5-Çalışma barışı ve imaj bozulması gibi manevi kayıpların önlenmesi sayesinde getireceği tasarruf artışı.

KAZA NEDENLERİ

1-Tehlikeli Hareket (%88)

• Emniyetsiz çalışma,

• Gereksiz hızlı çalışma,

• Emniyet donanımı kullanılmaz duruma sokma,

• Alet ve makineleri tehlikeli şekilde kullanma,

• Emniyetsiz yükleme, taşıma, istifleme,

• Emniyetsiz vaziyet alma,

• Tehlikeli yerlerde çalışma,

• Şaşırma, kızgınlık, üzgünlük, telaş, sakalaşma vb.

•Kişisel koruyucuları kullanmamak

Tehlikeli Durumlar (%10)

• Uygun olmayan koruyucular

• Koruyucusuz çalışma

• Kusurlu alet, makine, teçhizat kullanma

• Emniyetsiz yapılmış alet ve makineler

• Yetersiz- bakımsız bina, alet ve makineler

• Yetersiz ya da fazla aydınlatma

• Yetersiz havalandırma

• Emniyetsiz yöntem ve şartlar

Sebebi Bilinmeyen (%2)

İş Kazalarının Nedenleri:
1-Tehlikeli Çalışma Koşulları %10,
2-Tehlikeli Davranışlar %88,
3-Sebebi bilinmeyen %2.

Write a Reply or Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.