Özlük Dosyası Nedir? İçeriği Nasıl Olmalı?

 1. Home
 2. Özlük Dosyası Nedir? İçeriği Nasıl Olmalı?
 3. Özlük Dosyası Nedir? İçeriği Nasıl Olmalı?

Özlük Dosyası Nedir? İçeriği Nasıl Olmalı?

Şirketlerin önemsemediği, bilmediği konulardan birtaneside özlük yönetimi. Özlük yönetiminde fiziki olarak tutulması gereken özlük dosyası İş Kanunu’nun 75. md. göre işverenin işçi hakkında tutması gereken evraklara deniyor.

İş Kanunu Md.75’e göre işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler.İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

Özlük dosyası her işçi için ayrı ayrı düzenlenmelidir. Özlük dosyası bulunmayan her işçi için ayrı ayrı olmak üzere para cezası söz konusudur.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2018 yılı için işçi özlük dosyası düzenlememe cezası 1.853₺ olarak belirlenmiştir.

Özlük Dosyalarında;

 1. İş Başvuru Formu,
 2. İş Sözleşmesi,
 3. Görev Tanımları,
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. İkametgah,
 6. Adli Sicil Kaydı,
 7. Nüfus Kayıt Örneği,
 8. Vesikalık Fotoğraf vb.

evrak tutulması yararlı olacaktır. Burada ki amaç işçi ile işveren arasında oluşabilecek uyuşmazlık durumunda evrakla ispat yükünü yerine getirmektir.

İşveren, işçi hakkında elde etiği evrak ve bilgileri hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamak zorundadır.

Özlük dosyaları yetkili olmayan kişilerin göremeyeceği şekilde kilitli bir dolapta saklanması daha uygundur.

Bir denetim sırasında ibraz edilmesi gerektiğinden özlük dosyasının bir kopyası mümkünse ıslak imzalı evrak ile beraber gerçek ortamda tutulmalıdır. Kolaylık olması açısından bilgisayar ortamında hatta bulut depolama sistemlerinde tutulması da iyi olacaktır.

Personel özlük dosyasının saklama süresi sadece sgk mevzuatında geçer. Buna göre; işveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl süreyle, kamu idareleri otuz yıl süreyle, tasfiye ve iflas idaresi memurları ise görevleri süresince saklamak zorundadır.

Write a Reply or Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.