Kıdem Süresinde Hesaba Katılmayan Durumlar

  1. Home
  2. Kıdem Süresinde Hesaba Katılmayan Durumlar
  3. Kıdem Süresinde Hesaba Katılmayan Durumlar

Kıdem Süresinde Hesaba Katılmayan Durumlar

İşçi aynı iş yerinde çalışmaya devam ederken çalıştığı bazı süreler kural olarak kıdem olarak kabul edilmez.
Bu süreler kanunla belirlenmiştir.
İşçinin kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınmayacak süreler şunlardır:

  1. Çalışılmayan süreler kıdem hesabında dikkate alınmaz. Mazeretsiz ve izinsiz devamsızlık günleri bu sürelere örnektir.
  2. Tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreler de kıdem tazminatına esas sürede dikkate alınmaz.
  3. İşçinin ücretsiz izinli olduğu günler kıdemine dahil edilemez.
    Grev ve lokavtta geçen sürelerde işçi çalışmadığından işçinin kıdemi hesaplanırken bu süreler hesaplamaya dahil edilmez.
  4. İşçinin iş sözleşmesinin askıda olduğu süreler, kıdem süresinden sayılmamalıdır. Örneğin ücretsiz izinde geçen süreler kıdem tazminatına esas süre bakımından dikkate alınmaz.

Write a Reply or Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.