10 C
İstanbul
Pazartesi, Nisan 15, 2019
Ana Sayfa Blog
Analık sigorta kolundan alınan raporun başladığı tarihten, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor verilerek çalıştığı dönemde, başvurduğu hekim tarafından, hastalık ya da iş kazası veya meslek hastalığı sigorta kolundan istirahat verilmesi halinde, sonradan verilen rapora...
Şirketlerin önemsemediği, bilmediği konulardan birtaneside özlük yönetimi. Özlük yönetiminde fiziki olarak tutulması gereken özlük dosyası İş Kanunu'nun 75. md. göre işverenin işçi hakkında tutması gereken evraklara deniyor. İş Kanunu Md.75'e göre işveren çalıştırdığı her...
İşe girişlerde turnover oranını ne kadar önemsiyoruz? Firma tercihlerimizde bu orana dikkat ediyor muyuz? Turnover oranı neden önemli? Bu konu,  bundan sonraki firma seçimlerinde bizler için hayat kurtarıcı bir bilgi niteliğindedir. Turnover, belirli bir zaman aralığında firmada...
4857 sayılı İş Kanunumuzun 32. Maddesinde ücret, ücret ve ücretin ödenmesi başlığı altında şu şekilde tanımlanmıştır: “Genel anlamda ücret; Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır...

Asgari Ücret 2019

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri(01.01.2019 - 31.12.2019)Brüt Ücret2.558,40 TLSigorta Primi İşçi Payı358,18 TLİşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı25,58 TLGelir Vergisi Matrahı2.174,64 TLGelir Vergisi326,20 TLDamga Vergisi19,42 TLKesintiler Toplamı729,38 TLAsgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)191,88 TLNET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil)2.020,90...
Yaşanan son mali kriz piyasalarda ki birçok şirketin iflas erteleme başvurusu yapmasına neden oldu. Bu durum suistimal şüphesinide beraberinde getirmiş oldu. İflas eden şirketin çalışanları parasını 'Ücret Garanti Fonu'ndan alabilir. İşsizlik Sigortası Kanununa...
  Sözleşme ile haftalık çalışma süresinin 45 saatin altında belirlendiği durumlarda, hafta tatilinde çalıştırılan işçiye ücret yerine hafta içinde izin verilebilir mi? Fazla çalışma ücretinin hesaplanması nasıl yapılır? Prim ödemeleri fazla çalışma ya...
Güvenlik Kültürünün Özellikleri 1-Bütün çalışanlar güvenlik kuralları ve düzenlemelerine her zaman uyar. 2-Çalışanlar sürekli bir biçimde tehlikeleri araştırır ve tehlikeli bir durum bulunduğunda onu düzeltmek için inisiyatif alır.
Bugün hiçbir şirketin kıdem tazminat fonu olmadığı için olası işçi çıkarmalarda sıkıntılar yaşanıyor. Yeni sistem her ay ödeme getireceği için işverenler açısından da büyük bir yük ortadan kalkacak. Böylece aylık küçük miktarlarda yapılacak ödemeler çalışanın hesabında birikecek...
Süreli fesihlerle ilgili iş kanunun 17. maddesi ihbar tazminatına esas süreleri belirlemiştir. Bildirim şartına uymayan işçi veya işveren, bildirim süresine göre ücret tutarında tazminat ödemesi gerektiği belirtilmiştir. İhbar süresi hesaplaması yaparken...