1. Home

Kıdem Süresinde Hesaba Katılmayan Durumlar

İşçi aynı iş yerinde çalışmaya devam ederken çalıştığı bazı süreler kural olarak kıdem olarak kabul edilmez. Bu süreler kanunla belirlenmiştir. İşçinin kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınmayacak süreler şunlardır: Çalışılmayan süreler kıdem hesabında dikkate alınmaz. Mazeretsiz ve izinsiz devamsızlık günleri bu sürelere örnektir. Tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreler de kıdem tazminatına esas sürede dikkate alınmaz. İşçinin ücretsiz izinli olduğu günler kıdemine […]

Continue Reading

Analık Raporu ile Hastalık veya İş Kazası Raporunun Çakışması

Analık sigorta kolundan alınan raporun başladığı tarihten, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışabileceğine dair rapor verilerek çalıştığı dönemde, başvurduğu hekim tarafından, hastalık ya da iş kazası veya meslek hastalığı sigorta kolundan istirahat verilmesi halinde, sonradan verilen rapora ait sigorta kolundan iş göremezlik ödeneği ödenmesi gerekir. Bu durumda olan kadın sigortalının analık sigortasından doğum öncesi kullanamadığı istirahat sürelerinin doğum sonrası istirahat […]

Continue Reading

Özlük Dosyası Nedir? İçeriği Nasıl Olmalı?

Şirketlerin önemsemediği, bilmediği konulardan birtaneside özlük yönetimi. Özlük yönetiminde fiziki olarak tutulması gereken özlük dosyası İş Kanunu’nun 75. md. göre işverenin işçi hakkında tutması gereken evraklara deniyor. İş Kanunu Md.75’e göre işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler.İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları […]

Continue Reading

Turnover Oranı Nedir ve Nasıl Hesaplanır? Neden Önemlidir?

İşe girişlerde turnover oranını ne kadar önemsiyoruz? Firma tercihlerimizde bu orana dikkat ediyor muyuz? Turnover oranı neden önemli? Bu konu,  bundan sonraki firma seçimlerinde bizler için hayat kurtarıcı bir bilgi niteliğindedir. Turnover, belirli bir zaman aralığında firmada işe başlayan ve işten ayrılan personellerin devir oranını ifade eder. Bir diğer deyişle, çalışanların aynı firmada çalışma süreleri, ne sıklıkla işten ayrılmaların yaşandığı […]

Continue Reading

Ücretini Alamayan İşçi Ne Yapabilir?

4857 sayılı İş Kanunumuzun 32. Maddesinde ücret, ücret ve ücretin ödenmesi başlığı altında şu şekilde tanımlanmıştır: “Genel anlamda ücret; Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır .” denmiştir. Çalışma hayatımızda çalışanlar aldıkları ücreti daha çok maaş olarak adlandırsalar da Yasamızda yer alan tanımla hak ettikleri çalışma karşılığında işverenlerinden ücret almaktadırlar. Çalışma […]

Continue Reading

Asgari Ücret 2019

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri(01.01.2019 – 31.12.2019) Brüt Ücret 2.558,40 TL Sigorta Primi İşçi Payı 358,18 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 25,58 TL Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 TL Gelir Vergisi 326,20 TL Damga Vergisi 19,42 TL Kesintiler Toplamı 729,38 TL Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,88 TL NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,90 TL İşverene Maliyeti 2019 Asgari Ücret […]

Continue Reading

İflas Eden Şirketin Çalışanları Parasını Nasıl Alır?

Yaşanan son mali kriz piyasalarda ki birçok şirketin iflas erteleme başvurusu yapmasına neden oldu. Bu durum suistimal şüphesinide beraberinde getirmiş oldu. İflas eden şirketin çalışanları parasını ‘Ücret Garanti Fonu’ndan alabilir. İşsizlik Sigortası Kanununa göre şirketin iflas etmesi, konkardato ilan etmesi, işveren işçin aciz vesikası çıkarılması gibi şartlarda, şirketlerin ödeme güçlüğü çekmesi nedeniyle ödenemeyen ücretleri İŞKUR vasıtasıyla sadece 3 aylık ücretlerini […]

Continue Reading

Hafta tatilinde çalıştırılan işçiye mesai ücreti ödenmeli mi?

  Sözleşme ile haftalık çalışma süresinin 45 saatin altında belirlendiği durumlarda, hafta tatilinde çalıştırılan işçiye ücret yerine hafta içinde izin verilebilir mi? Fazla çalışma ücretinin hesaplanması nasıl yapılır? Prim ödemeleri fazla çalışma ya da bayram ücreti yerine verilebilir mi? Gece 11 saat nöbet tutan işçiye haftalık çalışma süresine göre fazla çalışma ücreti ödenir mi? Denkleştirme süresi nedir? Nasıl uygulanmalı? 4857 sayılı İş kanunu’na göre, hafta […]

Continue Reading

İş Sağlığı ve Güvenlik Kültürü Boyutu

Güvenlik Kültürünün Özellikleri 1-Bütün çalışanlar güvenlik kuralları ve düzenlemelerine her zaman uyar. 2-Çalışanlar sürekli bir biçimde tehlikeleri araştırır ve tehlikeli bir durum bulunduğunda onu düzeltmek için inisiyatif alır. 3-Bütün çalışanlar genellikle ilgili aktivitelere katılmaya isteklidir. Güvenlikle ilgili aktivitelere katılım teşvik edilir. 4-Güvenlikle ilgili konularda açık bir iletişim vardır. Bu gibi durumlarda, azarlama korkusu veya disiplin cezası korkusu yoktur. 5-Güvenlikle ilgili […]

Continue Reading

Yeni Kıdem Tazminatı Hakkında

Bugün hiçbir şirketin kıdem tazminat fonu olmadığı için olası işçi çıkarmalarda sıkıntılar yaşanıyor. Yeni sistem her ay ödeme getireceği için işverenler açısından da büyük bir yük ortadan kalkacak. Böylece aylık küçük miktarlarda yapılacak ödemeler çalışanın hesabında birikecek ve bu biriken para tazminat olarak kendisine verilecek. PARA İÇİN ÜÇ SİSTEM DÜŞÜNÜLÜYOR 1) Kıdem tazminatı mevcut durumda her yıl için 30 günlük […]

Continue Reading