Aylar: Kasım 2018

  1. Home
  2. İş Sağlığı ve Güvenlik Kültürü Boyutu
  3. Aylar: Kasım 2018

İş Sağlığı ve Güvenlik Kültürü Boyutu

Güvenlik Kültürünün Özellikleri 1-Bütün çalışanlar güvenlik kuralları ve düzenlemelerine her zaman uyar. 2-Çalışanlar sürekli bir biçimde tehlikeleri araştırır ve tehlikeli bir durum bulunduğunda onu düzeltmek için inisiyatif alır. 3-Bütün çalışanlar genellikle ilgili aktivitelere katılmaya isteklidir. Güvenlikle ilgili aktivitelere katılım teşvik edilir. 4-Güvenlikle ilgili konularda açık bir iletişim vardır. Bu gibi durumlarda, azarlama korkusu veya disiplin cezası korkusu yoktur. 5-Güvenlikle ilgili […]

Continue Reading

Yeni Kıdem Tazminatı Hakkında

Bugün hiçbir şirketin kıdem tazminat fonu olmadığı için olası işçi çıkarmalarda sıkıntılar yaşanıyor. Yeni sistem her ay ödeme getireceği için işverenler açısından da büyük bir yük ortadan kalkacak. Böylece aylık küçük miktarlarda yapılacak ödemeler çalışanın hesabında birikecek ve bu biriken para tazminat olarak kendisine verilecek. PARA İÇİN ÜÇ SİSTEM DÜŞÜNÜLÜYOR 1) Kıdem tazminatı mevcut durumda her yıl için 30 günlük […]

Continue Reading