Aylar: Mayıs 2019

  1. Home
  2. Kıdem Süresinde Hesaba Katılmayan Durumlar
  3. Aylar: Mayıs 2019

Kıdem Süresinde Hesaba Katılmayan Durumlar

İşçi aynı iş yerinde çalışmaya devam ederken çalıştığı bazı süreler kural olarak kıdem olarak kabul edilmez. Bu süreler kanunla belirlenmiştir. İşçinin kıdem tazminatı hesaplanırken dikkate alınmayacak süreler şunlardır: Çalışılmayan süreler kıdem hesabında dikkate alınmaz. Mazeretsiz ve izinsiz devamsızlık günleri bu sürelere örnektir. Tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreler de kıdem tazminatına esas sürede dikkate alınmaz. İşçinin ücretsiz izinli olduğu günler kıdemine […]

Continue Reading