İhbar Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

  1. Home
  2. İhbar Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?
  3. İhbar Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

İhbar Tazminatı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Süreli fesihlerle ilgili iş kanunun 17. maddesi ihbar tazminatına esas süreleri belirlemiştir.

Bildirim şartına uymayan işçi veya işveren, bildirim süresine göre ücret tutarında tazminat ödemesi gerektiği belirtilmiştir.

İhbar süresi hesaplaması yaparken öncelikle işçinin son ay brüt kazancı bulunacak. Bu brüt kazanca sürekli sağlanan nakdi ödemeler ile bulunması halinde ayni ödemeler de dikkate alınabilmektedir. Bu sürekliliği olan ödemeler, yol, yemek, servis, prim, ikramiye gibi ödemelerdir. İşçinin ihbar süresine denk gelen gün kadar ek ödeme kazançlarının toplamı üzerinden ihbar süresi çarpılır ve çıkan brüt ihbar kazancından damga ve gelir vergisi kesintileri yapılır.

İhbar Süreleri,

  • 6 aya kadar süren iş için 2 Hafta,
  • 6 aydan 1,5 yıla kadar süren iş için 4 Hafta,
  • 1,5 yıldan 3 Yıla kadar süren işler için 6 Hafta,
  • 3 yıldan fazla olan çalışma süreleri için 8 Hafta.

Bildirim sürelerinin başlaması için bildirimin diğer tarafa yazılı olarak yapıldığı tarih dikkate alınır.

İşverenin ödeyeceği ihbar tazminatında bulunan brüt kazanç gibi, işçinin ödeyeceği ihbar tazminatı da tüm ek ödemeleri kapsayacak şekilde işçinin günlük kazancı bulunarak işverenin ödediği gibi vergilendirmeye tabi olacaktır.

Write a Reply or Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.